Σύνδεσμος

Tsushima.su

Μια μεγάλη ρωσική ιστοσελίδα γλώσσας καλύπτει Ναυτική Ιστορία για την περίοδο 1855-1945, συμπεριλαμβανομένης ιστορία της ναυπηγικής βιομηχανίας και το Ναυτικό Warfare στην εποχή της Τεθωρακισμένος Battleships. Υπάρχει επίσης μια σημαντική βιβλιοθήκη και μια μεγάλη συλλογή φωτογραφιών.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *